Oorsprong : Land van Vollenhove - 1480

en niet onbelangrijk BEULAKE - 1729.

De vier geslachten:

Van links naar rechts : Andries, Menno, Andries en Meine.

Met het onderzoek naar mijn afkomst ben ik eind jaren '80 gestart. 

Het doel was/is om alle nazaten van de toen gevonden stamvader "JACOB JANS", gehuwd 13-02-1729 te Beulake met Geesjen Bartels ( Rozeboom ) op te sporen.

 

Dit bleek een onmogelijke opgave, daar talloze familieleden zijn  geŽmigreerd naar o.a. Amerika, Canada, AustraliŽ etc. , maar anderen zich door de jaren heen door geheel Nederland hebben verspreid.

Rond 1992 werd dan ook met het onderzoek gestopt.

Via internet tracht ik nu contact te leggen met familieleden, door het publiceren van een geÔndexeerd  namenbestand, waardoor u als lezer vast kunt stellen of u al dan niet deel uitmaakt van deze familie. 

Het onderzoek is heropend in december 2000.


Het gaat hier niet alleen om de achternaam de Leeuw, maar ook om de achternaam Leeuw, Lyon , DeLeo en DeLew.

Augustus 2005 zijn daaraan toegevoegd de namen Haxe en Otter, dit naar aanleiding van een net voltooid, langdurig en zorgvuldig onderzoek.

Reden genoeg om de familiegeschiedenis te herschrijven, waarbij een inhaalslag is gemaakt van 1729 ( Jacob Jans ) naar het jaar 1480, waar nu ene Simon de indirect stamoudste  blijkt te zijn. Dit nader verklaard in de geschiedenis pagina.

 

In deze homepage zijn alle tot dusver gevonden Leeuwen terug te vinden Inmiddels zijn  dat er 2175.

Deze namen zijn alleen de nazaten van Jacob Jans Leeuw gehuwd 1729.

Als u kans ziet om aansluiting te vinden, is dus vastgesteld dat wij familie van elkaar zijn.

 

Begin 2004 is mijn neef Kees de Boer mij gaan ondersteunen om de laatste familiegegevens te achterhalen. Kees heeft in een relatief korte tijd kans gezien kans gezien, niet alleen heel veel familieleden op te sporen, maar ook een fantastisch familieboek te schrijven. Dus hoed af voor mijn neef Kees de Boer

Familiedag De Leeuw

 

Deze is gehouden op 22 september 2007. in Zalencentrum Burght te Vollenhove.

Een fantastische dag waar 530 familieleden aanwezig waren uit 7 verschillende landen.

 

 

Foto van de Familiedag, waar de 1e 4 familieboeken werden

uitgereikt.

Slideshow image

 

V.l.n.r. Mw. Gesina de Leeuw-Prins, Dhr. Jan Leeuw, Dhr. Sam Lyon en Andries (Dries) de Leeuw

 

Voor onze aanwezige familieleden doe ik een oproep om gemaakte foto,s en filmopnames zo mogelijk digitaal door te sturen aan Andries de Leeuw in Steenbergen.

E-mail : andries.deleeuw@gmail.com

Neef Henk gaat daarna het verzamelde materiaal uitwerken en op internet zetten, waarna wij als familieleden alles kunnen downloaden.

 

Inmiddels zijn de eerste foto,s binnen, zie Fotogalerij of

zie http://www.mijnalbum.nl/Album=34Q3DS4A

 

Behalve de foto's hebben Henk de Leeuw en Kees de Boer enige filmpjes gemaakt. 

 

1. Aankondiging

 

 

2. Voorbereiding familiedag

 

3. Powerpoint presentatie Kees de Boer.

 In voorbereiding

4. Lunch & Expositie

 

 

5. ReŁnie Lied

 

 

6. Optreden van Romke de Leeuw

 

 

7. Magicnet Henk de Leeuw

Uitstapje Naarden 2009 organisatie

 

 

 

Henk bedankt voor het vele werk. Klasse.

 

De familieboeken zijn inmiddels uitverkocht.

 

Een woord van dank wil ik uitspreken aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek, in het bijzonder aan Mw. N. Lapperre, Dhr. K. Kruithof, Dhr. P. Hakze, Egbert Lantinga en mijn neef Kees de Boer.

Met name hun hulp is van onschatbare waarde gebleken.

 

Mail uw reactie, aanvullingen en fouten .

 

  

25 september 2007. Met vriendelijke groet, Andries de Leeuw.